TRUNNG TÂM NGHỆ THUẬT LA THĂNG

THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Ngân hàng Thông tin
– Tài khoản cá nhân: Kim Văn Quyết
– Số tài khoản: 0691.00035.1683
– Ngân hàng: Vietcombank – Chi nhánh Hà Tây