Tốt nghiệp Trường Đại Học Sư Phạm Nghệ thuật TW.

– Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc.

– Là Giảng viên giảng dạy Organ, Piano tại các Trung tâm.

Kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy Organ, Piano cho mọi lứa tuổi, luyện thi vào các trường nghệ thuật.

4 thoughts on “ThS. Nguyễn Hồng Nhung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *