– Tốt nghiệp Trường Đại Học Sư Phạm Nghệ thuật TW.

– Tốt nghiệp đại học biểu diễn Thanh Nhạc tại Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam (Nhạc viện Hà Nội).

– Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc.

– Là Giảng viên giảng dạy Thanh nhạc tại các Trung tâm.

– Kinh nghiệm giảng thanh nhạc, luyện thi vào các trường nghệ thuật.

 

One thought on “ThS. Mai Văn Đoàn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *