– Tốt nghiệp Trường Đại Học Sư Phạm Nghệ thuật TW.

– Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc.

Kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy cho mọi lứa tuổi, luyện thi vào các trường nghệ thuật.

Kinh nghiệm nhiều năm Tổ chức sự kiện, Dàn dựng chương trình nghệ thuật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *