Trở thành một tổ chức Uy tín chất lượng về cung cấp dịch vụ Giáo dục – Đào tạo, Tổ chức sự kiện, dàn dựng chương trình nghệ thuật, cung cấp Nhạc công, Ca sĩ…