NỘI QUY HỌC VIÊN

NỘI  QUY, QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI HỌC VIÊN.

 1. THỜI GIAN HỌC TẬP
 2. Học viên đến và ra về đúng giờ học quy định
 3. Học viên chỉ được phép đến muộn 20 phút. Học viên đến muộn GV không thể dạy bù giờ.
 4. Học viên chỉ được phép nghỉ học tối đa 3 buổi trong một khóa 16 buổi, quá số thời gian này thì việc học tập của học viên sẽ bị hủy bỏ.
 5. Đối với mọi lớp học, học viên xin nghỉ học cần báo ít nhất trước 1h theo SĐT: 0907054333 – 0833556607. Trong trường hợp khẩn cấp, học viên cần thông báo cho nhân viên trung tâm hoặc giáo viên thông qua điện thoại gọi trực tiếp, không nhắn tin, giáo viên sẽ chờ học viên tối đa 20 phút. Nếu học viên nghỉ không thông báo và quá 20 phút không có mặt Trung tâm có quyền hủy bỏ buổi học và vẫn tính là đã học.
 6. Giáo viên đến muộn thì phải dạy bù giờ cho học viên.
 1. QUYỀN LỢI, TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC VIÊN
 2. Phải viết giấy đề nghị theo mẫu và nộp lại cho nhân viên nếu Học viên có đề xuất, kiến nghị về:

– Xin phép nghỉ học nhiều buổi.

– Hoàn lại học phí (đối với những người chưa đi học)

– Thay đổi khóa học.

– Phương pháp giảng dạy của giáo viên, chương trình học, hoạt động ngoại khóa.

– Các đề nghị khác.

– Học viên có thể đăng ký giờ tự luyện tập tại trung tâm. Kinh phí theo quy định.

 1. Học viên phải hoàn thành đủ học phí trước khi nhập học. Tích cực, hợp tác trong học tập. Thông tin, trao đổi kịp thời với những đề xuất, mong muốn cá nhân.

III. HOÀN TRẢ HỌC PHÍ.

 1. Việc hoàn trả lại học phí chỉ được xét với những học viên đã nộp đủ học phí cả khóa học và chưa tham gia học tập buổi nào, với các trường hợp sau:

– Trung tâm không mở được lớp theo như thông báo: Hoàn lại 100% học phí

– Học viên đã đăng kí học, đã nộp tiền sau đó vì lý do cá nhân không tham gia được

 1. Báo vào ngày khóa học bắt đầu: Không hoàn lại học phí. Học viên có thể làm giấy đề nghị bảo lưu khóa học hoặc chuyển nhượng cho người khác. Phí chuyển nhượng/bảo lưu: 200.000đ/lần
 2. Giấy đề nghị sẽ được xem xét và phê duyệt trong thời gian 3-5 ngày làm việc.

IV.THỜI HẠN KHÓA HỌC.

Thời lượng một khóa học là 16 buổi. Nếu học viên học:

– 1 tuần/buổi: giá trị khóa học là 3 tháng bắt đầu từ buổi học đầu tiên

– 1 tuần/ 2 buổi: giá trị khóa học là 2 tháng bắt đầu từ buổi học đầu tiên

– 1 tuân/ 3 buổi: giá trị khóa học là 1,5 tháng bắt đầu từ buổi học đầu tiên.

 V.THAY ĐỔI KHÓA HỌC

 1. Đề nghị thay đổi khóa học chỉ được xem xét phê duyệt với cac lý do sau:

– Thời gian của khóa học không phù hợp với học viên.

– Trình độ của học viên không phù hợp với khóa học.

– Sau 2 buổi học đầu tiên mà Học viên không thấy phù hợp với khóa học.

 1. Học viên được thay đổi khóa học 1 lần duy nhất.
 2. Lệ phí thay đỏi khóa học là 200.000VND/lần. Và các buổi học sẽ được khấu trừ.
 3. Giấy đề nghị sẽ được xem xét và duyệt trong thời gian 3-5 ngày làm việc.

VI.BẢO LƯU KHÓA HỌC

 1. Chỉ bảo lưu khóa học đối với những học viên đã đóng đủ học phí cả khóa học và có lý do chính đáng.
 2. Học viên sau khi đã được duyệt bảo lưu khóa học mà vẫn không có điều kiện tham gia học tập thì được phép chuyển nhượng cho người khác.
 3. Thời gian bảo lưu khóa học tối đa là 02 tháng tính từ ngày viết Giấy đề nghị.
 4. Lệ phí bảo lưu khóa học là 200.000VND (Nộp khi viết giấy đề nghị bảo lưu).
 5. Trong trường hợp học viên đang học vì lý do cá nhân đã làm giấy bảo lưu sau một thời gian muốn quay trở lại trung tâm học sẽ được tạo điều kiện cho phép vào lớp có số buổi học tương ứng như trước khí nghỉ học. Học viên có thể xin tham gia vào lớp mới học lại từ đầu và sẽ phải đóng học phí ngoài những buổi đã bảo lưu.

VII. NỘI QUY CHUNG

 1. Khi học viên về sớm hơn quy định phải có sự đồng ý của giáo viên.
 2. Không ra ngoài trong giờ học nếu không có sự cho phép của giáo viên.
 3. Không được ăn quà vặt, hút thuôc trong lớp học, giữ gìn vệ sinh chung.
 4. Không gây mất trật tự, và làm việc riêng trong giờ.
 5. Trong phòng học không sử dụng điện thoại, các thiết bị, các thiết bị điện tử không phục vụ học tập. Điện thoại để chế độ rung và ra ngoài khi nghe, gọi điện thoại.
 6. Điều hòa sẽ được giáo viên sử dụng theo đúng nội quy của Trung tâm. Học viên không được tự ý sử dụng điều hòa.
 7. Hết giờ học của lớp mình, học viên không ở lại trong phòng học quá 5 phút. Nếu là người ra sau cùng tắt tất cả các thiết bị điện và đóng cửa phòng học.

Chú Ý: Học viên tìm hiểu kỹ khóa học trước khi đăng ký thông qua:

website: http://www.daythanhnhac.vn/ hoặc http://www.hochat.net.vn/

Tư vấn trực tiếp của nhân viên tại trung tâm.

HOTLINE: 0833556607- 0907054333