TRUNG TÂM NGHỆ THUẬT LA THĂNG

Học phí các khóa học

  1. Khóa học hát

–  Khóa học hát Karaoke – Bolero – Thanh nhạc cơ bản 1 : 1.900.000đ/ khóa/ 16 buổi (7-8 học viên)

–  Khóa học hát Karaoke – Bolero – Thanh nhạc cơ bản 2 : 2.200.000đ/ khóa/ 16 buổi (7-8 học viên)

–  Khóa học hát Karaoke – Bolero – Thanh nhạc nâng cao : 2.400.000đ/ khóa/ 16 buổi (7-8 học viên)

–  Khóa học Thanh nhạc chuyên sâu : 4.800.000đ/ 25 buổi

–  Khóa học thanh nhạc cố định: 2.500.000đ/ khóa/ 16 buổi (3 học viên)

3.200.000đ/ khóa/ 16 buổi (2 học viên)

–  Học  Thanh nhạc tập thể/nhóm:   600.000đ/ buổi

–  Khóa học Thanh nhạc cơ bản dành cho thiếu nhi: 1.900.000đ/ khóa/ 16 buổi

–  Học hát Karaoke – thanh nhạc cơ bản: 350.000đ/ buổi –  (Lớp cá nhân)

  1. Khóa học piano

–  Khóa học piano cơ bản:  2.700.000đ/ khóa/ 16 buổi ( 4-5 học viên )

–  Khóa học piano cơ bản:  3.200.000đ/ khóa/ 16 buổi  (3 học viên )

–  Khóa học piano cơ bản:  3.600.000đ/ khóa/ 16 buổi (2 học viên)

–  Khóa học piano cơ bản:  Lớp piano cá nhân (400.000đ/ buổi)

–  Khóa học piano cơ bản dành cho thiếu nhi : 2.400.000đ/ khóa/ 16 buổi (3­-5 HV)

3.200.000đ/ khóa/ 16 buổi (2 HV)

Lớp piano cá nhân (350.000đ/ buổi)

  1. Khóa học organ:

–  Khóa học organ cơ bản: 2.400.000đ/ khóa/ 16 buổi

– Khóa học organ cơ bản: 2.700.000đ/ khóa/ 16 buổi ( 4 học viên )

– Khóa học organ cơ bản: 3.200.000đ/ khóa/ 16 buổi  (3 học viên )

– Khóa học organ cơ bản: 3.600.000đ/ khóa/ 16 buổi (2 học viên)

– Khóa học organ: Lớp cá nhân (350.000đ/ buổi)

  1.   Khóa học guitar cơ bản:

Khóa học guitar cơ bản: 2.400.000đ/ khóa/ 16 buổi

– Khóa học guitar cơ bản: 2.700.000đ/ khóa/ 16 buổi ( 4 học viên )

– Khóa học guitar cơ bản: 3.200.000đ/ khóa/ 16 buổi  (3 học viên )

– Khóa học guitar cơ bản: 3.600.000đ/ khóa/ 16 buổi (2 học viên)

– Lớp Guitar cá nhân (350.000đ/ buổi)

  1. Ôn thi vào các trường Nghệ thuật chuyên nghiệp:

Thanh nhạc, nhạc cụ, lý thuyết, kí xướng âm:

Học phí : 200.000đ/buổi (lớp tập thể) – 350.000đ/buổi (lớp cá nhân)

Đăng ký & Nội dung

– Học viên có thể đóng trước 1/2 học phí hoặc đặt trước một chi phí nhất định để Ban quản lý Trung tâm xếp lớp. Để nâng cao hiệu quả học tập đối với các lớp học tập thể, học viên có thể mang theo tai nghe cá nhân của mình (đối với lớp học Piano).

– Ngoài học phí nêu trên, học viên cần mua thêm giáo trình; tùy vào trình độ của từng học viên sẽ có giáo trình khác nhau.

– Các lớp học sẽ được sắp xếp theo lịch của học viên; do trong một lớp học có thể có nhiều học viên với các trình độ khác nhau nên mỗi học viên sẽ được giảng dạy tập trung vào trình độ riêng của mình.

Nghỉ học & Bảo lưu

– Học viên nghỉ học cần báo trước tối thiểu 1h , Nếu học viên nghỉ học không lý do sẽ vẫn tính buổi học đó. Áp Đối với các lớp học.