khóa học piano cơ bản và nâng cao

Đối tượng : từ 4 tuổi trở lên Gồm các hệ đào tạo và chương trình học phù hợp cho từng lứa tuổi Gồm nhiều khóa học cho từng Cấp lớp, Mỗi khóa học từ 2 đến 3 tháng.

  1. Khóa học Piano mầm non vỡ lòng

Mỗi khoá 2 tháng (16 buổi), mỗi tuần 2-3 tiết (mỗi tiết 60 phút)

Sĩ số: 05 đến 07 học viên/lớp

Đối tượng:  từ 4 tuổi trở lên

  1. Khóa học Piano Sơ cấp

Mỗi khoá 2 tháng (16 buổi), mỗi tuần 2-3 tiết (mỗi tiết 60 phút)

Sĩ số: 05 đến 07 học viên/lớp.

Đối tượng: từ 7 tuổi trở lên

  1. Khóa Piano Chuyên nghiệp

Mỗi khoá 2 tháng (16 buổi), mỗi tuần 2-3 tiết (mỗi tiết 60 phút)

Sĩ số: 03 học viên/lớp.

Đối tượng: từ 14 tuổi trở lên.

3 thoughts on “Dạy Piano cơ bản và nâng cao

  1. Pingback: fauci hydroxychloroquine

  2. Pingback: hydroxychloroquine ingredients

  3. Pingback: where to get propecia online

Leave a Reply