Call nowBook now
Powered by Massimo Salerno

Tầm nhìn

Trở thành một tổ chức Uy tín chất lượng về cung cấp dịch vụ Giáo dục – Đào tạo, Tổ chức sự kiện, dàn dựng chương trình nghệ thuật, cung cấp Nhạc công, Ca sĩ…

Sứ mệnh

Cống hiến bằng tất cả Trái tim, Nhiệt huyết của mình để mang đến chất lượng và dịch vụ hoàn hảo.

Giá trị cốt lõi

TÂM – TÍN – TẦM – TRÍ – TINH – NHÂN

Đội ngũ giáo viên

Đội ngũ giáo viên tại La Thăng có trình độ chuyên môn giỏi, đang giảng dạy tại các trường đại học danh tiếng trong cả nước.

- Tốt nghiệp đại học biểu diễn Thanh Nhạc tại Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam (Nhạc viện Hà Nội). -…

– Tốt nghiệp Trường Đại Học Sư Phạm Nghệ thuật TW. – Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học…

– Tốt nghiệp đại học biểu diễn Thanh Nhạc tại Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam (Nhạc viện Hà Nội). –…

– Tốt nghiệp Trường Đại Học Sư Phạm Nghệ thuật TW. – Tốt nghiệp đại học biểu diễn Thanh Nhạc tại Học Viện…

– Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội – Tốt nghiệp đại học biểu diễn Thanh Nhạc tại Học Viện Âm Nhạc…

Tốt nghiệp Trường Đại Học Sư Phạm Nghệ thuật TW. – Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học âm…

– Tốt nghiệp đại học biểu diễn Thanh Nhạc tại Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam (Nhạc viện Hà Nội). –…

Tốt nghiệp Trường Đại Học Sư Phạm Nghệ thuật TW. – Tốt nghiệp đại học biểu diễn Thanh Nhạc tại Học Viện Âm…

Hình ảnh hoạt động